دلایل رایج برای رد شدن بیمه آتش‌سوزی و سیل

دلایل رایج برای رد شدن بیمه آتش‌ سوزی و سیل

1. عدم تشکیل پرونده به موقع
بیمه‌نامه مستلزم است که هر گونه خسارت را به سرعت به آنها اطلاع دهید. الزامات حساس به زمان برای تشکیل و مستندسازی هر ادعایی وجود دارد.

2. عدم پرداخت حق بیمه
تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه دلایلی را به شرکت بیمه می‌دهد تا ادعای شما را رد کند.

3. اظهارات نادرست یا ادعاهای مشکوک
پس از وقوع فاجعه، شرکت بیمه تنظیم کننده خود را برای بررسی ادعای شما ارسال می‌کند. اگر چیزی مشکوک یا مشکوک در مورد درخواست اصلی پوشش یا با ادعا پیدا کنند.

4. مستندات ناکافی خسارت
مسئولیت به عهده مالک است که ادعای خود را به شرکت بیمه تسلیم و اثبات کند – وظیفه شرکت بیمه این نیست که ادعا را برای خود اثبات کند. بنابراین، مهم است که آسیب وارد شده به اموال خود را به‌طور دقیق و با گرفتن عکس‌های پس از آن برای کمک به اثبات ادعای خود مستند کنید.

5. خسارت پوشش داده نمی‌شود
برخی از خسارت‌ها تحت پوشش قرار نمی‌گیرند مگر اینکه حق بیمه اضافی برای اضافه کردن پوشش آنها پرداخت کنید. به عنوان مثال: سیل، قالب، هزینه‌های تعویض، اموال شخصی برنامه‌ریزی شده، پمپ پشتیبان فاضلاب، سرقت هویت، مهدکودک خانگی، زلزله.

بندهای حذف
هر بیمه‌نامه اموال دارای استثنائات خود است. اگر علت خسارت اموال شما در بیمه‌نامه شما از پوشش خارج شده باشد، می‌توانید انتظار داشته باشید که ادعای شما رد شود.

مسئولیت شخص ثالث
برق‌کار پریز برق را اشتباه سیم‌کشی کرد و باعث آتش‌سوزی شد – به احتمال زیاد تجارت برق‌کار مسئول خسارت خواهد بود.

6. عدم انجام اقدامات پیشگیرانه کافی پس از ضرر
به دنبال خسارت اموال، بیمه‌گذار موظف است از اموال در برابر خسارت بیشتر محافظت کند و میزان خسارت را کاهش دهد. قرار دادن ملک در معرض خسارت اضافی و عدم انجام اقدامات معقول برای کاهش وسعت خسارت، می‌تواند دلیل انکار باشد.

7. خسارات ناشی از فرسودگی
بیمه‌ها خسارت ناشی از سایش و پارگی معمولی مانند لوله‌های زنگ‌زده یا سقف قدیمی را پوشش نمی‌دهند.

8. خسارت از میزان کسر فراتر نمی‌رود

نکاتی برای جلوگیری از رد شدن پرونده
– هر گونه خسارت را فوراً به بیمه‌گر خود اطلاع دهید و محدودیت‌های زمانی لازم برای ثبت ادعا را بدانید.
– حق بیمه خود را به موقع پرداخت کنید.
– بدانید که خط مشی شما چه مواردی را پوشش می‌دهد و حذف می

‌کند، و در صورت وجود پوشش کافی را دریافت کنید.
– پس از خسارت تمام اقدامات منطقی را برای محافظت از اموال و کاهش خسارت انجام دهید.
– تمام خسارت‌ها را مستند کنید و یک ادعای جزئی را به بیمه‌گر خود ارسال کنید.