زمانی که شرکت بیمه ادعای آسیب شخصی شما را رد می‌کند، چه اقداماتی انجام دهید؟

زمانی که شرکت بیمه ادعای آسیب شخصی شما را رد می‌کند، چه اقداماتی انجام دهید؟

شرکت بیمه شما موظف به انجام وظایف خود با حسن نیت است. این وظیفه، پایه‌ای از تعهدات قراردادی است که بین شما و شرکت بیمه وجود دارد. زمانی که شرکت بیمه شما ادعای آسیب شخصی شما را رد می‌کند، شما باید این تعهد را رعایت کنید. اگرچه شرکت بیمه ممکن است ادعای شما را رد کند، اما با حسن نیت و با دلایل منطقی، شما به عنوان بیمه‌گذار حق دارید در صورت غیرقانونی بودن این انکار اعتراض کنید.

در صورتی که احساس می‌کنید که شرکت بیمه شما از حسن نیت برخورد نکرده است یا دلایل انکار آن‌ها غیرمنطقی هستند، ابتدا باید بیمه‌نامه خود را برای درک استثناءهای پوشش ممکن مطالعه کنید و از شرکت بیمه خود توضیحات دقیقی برای رد درخواست خود بخواهید. اگر شرکت بیمه توضیح قانونی یا منطقی برای انکار ارائه نمی‌دهد یا احساس می‌کنید که از سوی آن‌ها با سوءنیت عمل شده است، ممکن است نیاز به اقدامات قانونی داشته باشید.

انکار غیرقانونی یا نادرست ادعای خسارت نه تنها نقض حسن نیت است، بلکه نقض قراردادی نیز محسوب می‌شود، زیرا شرکت بیمه برای پرداخت خسارت‌های معتبر تحت بیمه‌نامه قرارداد دارد. اگر فکر می‌کنید که شرکت بیمه شما قرارداد یا وظیفه حسن نیت خود را در انکار ادعای آسیب شخصی شما نقض کرده است، باید با یک وکیل آسیب شخصی تماس بگیرید. در صورت ثابت شدن نقض وظیفه حسن نیت از سوی شرکت بیمه، آسیب شخصی شما جبران می‌شود و ممکن است خسارات ناشی از انکار ادعای شما نیز جبران شود. با اقدامات قانونی، به خود این فرصت را می‌دهید که بابت ادعای خود و همچنین خسارات ناشی از انکار پوشش بیمه‌گر، غرامت و خسارت احتمالی ناشی از رد ادعای شما را جبران کنید.

شرکت‌های بیمه ممکن است وظیفه خود را برای عمل با حسن نیت نقض کنند. یک شرکت بیمه ممکن است وظیفه حسن نیت خود را با عدم انجام کامل بررسی‌ها، عدم توافق در مذاکرات برای حل و فصل، یا با صدور انکار نادرست ادعای خسارت نقض کند.

در زیر، نمونه‌هایی از دلایلی آورده شده‌اند که شرکت‌های بیمه ممکن است برای رد ادعای صدمات شخصی بهره‌برند:

1. استثنائات پوشش:
شرکت‌های بیمه اغلب مواردی را که از پوشش بیمه‌نامه خود استثنا می‌کنند در بیمه‌نامه نهفته کرده و اغلب به صورت مبهم آن‌ها را ذکر می‌کنند. اگر شرکت بیمه شما به استثنای مبهم پوشش اشاره کند، بهتر است با وکیل حقوقی تماس بگیرید تا در مورد قانونی بودن این محرومیت استثنائی سوال کنید.

2. انقضای یا انقضای پوشش:
ممکن است بیمه‌

گذاران از تمدید پوشش‌هایی که به طور خودکار تمدید نمی‌شوند، غفلت کنند. در این صورت، ادعای خسارتی که پس از انقضای پوشش رخ داده است، ممکن است معتبر نباشد.

3. ادعای نادرست یا ناقص:
اطمینان حاصل کنید که ادعای شما دقیق و کامل است و اطلاعات صحیحی را در آن وارد کرده‌اید. بیمه‌گران ممکن است به دلیل ارائه اطلاعات نادرست یا کمبود اطلاعات، ادعای شما را رد کنند.

4. تأخیر در درمان یا عدم کاهش آسیب:
اگر شرکت بیمه ببیند که اقدامات مناسبی را برای کاهش خسارت شما از طریق درمان فوری یا پیگیری پزشکی انجام نداده‌اید، ممکن است ادعای شما را رد کنند. پیگیری درمان خود و رعایت توصیه‌های پزشکی بسیار مهم است.

5. سوابق پزشکی ناقص یا بدون:
سوابق پزشکی ناقص یا عدم ارائه مدارک پزشکی ممکن است به عنوان دلیلی برای رد ادعای شما ارائه شود. حتماً باید از سوابق پزشکی دقیق و کامل خود گزارش دهید.

6. شرایط از قبل موجود:
شرکت بیمه ممکن است به علت اینکه آسیب شما قبل از تاریخ ادعایی وقوع پیدا کرده، ادعای شما را رد کند. بنابراین، تاریخ و شرایط پیشین خود را دقیقاً و بدون اشتباه در ادعای خود وارد کنید.

از طریق انجام این اقدامات، شما می‌توانید در صورتی که احساس کنید شرکت بیمه تخلف کرده است، حقوق خود را حفظ کنید و برای دریافت خسارت و جبران خسارات خود تلاش کنید. همچنین توصیه می‌شود با یک وکیل متخصص در زمینه بیمه‌نامه‌ها مشوره کنید تا به شما در راهنمایی و پیگیری ادعای شما کمک کند.